Actividades

Altres cookies sense categoria són aquelles que s’estan analitzant i que encara no s’han classificat en cap categoria.

GaletaDuracióDescripció
Facebook connect-Facebook connect permet navegar per Internet amb el teu identitat d'usuari. Així, un usuari pot comentar i compartir continguts d'altres web i tota aquesta activitat apareixerà al seu mur. A la nostra web es fa a través el botó de Compartir a fitxes de producte i altres pàgines del web. Per a més informació fes clic aquí.

+34 692 94 18 07